Palvelut

Kaksi suurinta periaatettamme ovat asiakasymmärrys ja tietoon nojaava toiminta. Näiden avulla luomme buustia niin yritysten myyntiin kuin organisaatioiden tavoitteisiin.

Verkkopalvelut

Tuemme sivustohankkeita dataan perustuvalla varmuudella. Emme hötkyile tyhjien trendien perään, vaan pidämme fokuksen käyttäjien tarpeissa ja tutkitussa tiedossa. Verkkosivustojen rakentamisessa käytämme luotettuja kumppaneita.

Osaamisalueitamme ovat verkkopalvelun konseptointi ja rakentaminen, kävijäanalytiikka, kohderyhmätutkimukset, käyttäjähahmot ja motivaatioryhmittelyt, asiakastarinat, inforakenteet ja menut, asiakaspolut, käytettyvyystestit ja kilpailutustuki.

Digimarkkinointi

Autamme valitsemaan tavoitteisiin ja resursseihin sopivat digimarkkinoinnin välineet ja kanavat. Neuvomme, miten verkkosivusto, sähköposti ja some saadaan toimimaan yhdessä ja parantamaan myyntiä.

Osaamisalueitamme ovat digimarkkinointistrategiat, sisältömarkkinointi, markkinoinnin automaatiot, somesisältöjen luominen ja analysoiminen, sähköpostilistojen ja uutiskirjeiden luominen ja analysoiminen sekä digimarkkinoinnin koulutus.

Sisällöt

Luomme korkealaatuisia sisältöjä, mutta osaamme myös neuvoa, miten sisällöt tehdään näkyviksi ja miten niillä buustataan organisaation tavoitteita tai yrityksen liiketoimintaa.

Osaamisalueitamme ovat sisältöstrategiat, verkkosisällöt ja -journalismi, tekstien toimittaminen, sisältökoulutus, sisältöanalyysit ja -auditoinnit sekä someanalyysit.

Hakukoneoptimointi eli SEO

Käytämme hakukoneoptimointia parantamaan sisältöjen näkyvyyttä, mutta myös osana myyntitunnelia, jonka kautta organisaatiot ja yritykset sitouttavat lisää ihmisiä yhteisöihinsä ja asiakkaiksi.

Osaamisalueitamme ovat tekninen ja sisällön optimointi, kilpailija-analyysi, sisältömahdollisuuksien analyysi, sisältösuunnitelmat, SEO-raportit, SEO-koulutus sekä asiakaspolkujen suunnittelu.

Konsultointi

Toimimme yritysten ja organisaatioiden konsultteina, kun ne tarvitsevat tukea digitaalisaatiossa, kokonaisarkkitehtuurien suunnittelussa tai teknologiavalinnoissa. Pyrimme aina toimimaan pitkäaikaisina luottohenkilöinä.

Osaamisalueitamme ovat kokonaisarkkitehtuurit, teknologia- ja toimittajavalinnat, sähköisen kaupan prosessit, integraatiot sekä digitalisaatioprojektien vetäminen ja tukeminen.

Älä jää yksin miettimään, mitä kaikkea voisit tehdä verkossa.

Ota yhteyttä